Persatuan Penganut Agama Buddha Amitabha Kajang
No.96, Taman Hijau, Jalan Reko, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
電話  :    +603-8733-9173               傳真  :  +603-8737-7730
電郵  :    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print


學會簡介:

加影淨宗學會成立于1996年。學會會所是一棟雙層店屋,位於加影市通往國民大學的Jalan Reko,離加影市約一公里。主要活動為念佛共修、讀誦《無量壽經》及講經弘法。一年四次八關齋戒。於2008年開始兒童及青少年《弟子規》及佛學辦班教學。
 

活動表:

日期

時間

活動

每月的前三個星期日

09.00 -17.00

念佛一日修

星期一

20.00 -22.00

讀誦《無量壽經》

星期三

20.30 -20.30

講經 / 經典練習講座

星期五

20.00 -20.30

經典研討班

星期六

20.00 -22.00

讀誦《阿彌陀經》、念佛

 

組織箴言:

真誠  清淨  平等  正覺  慈悲

看破  放下  自在  隨緣  念佛

 

 

f t g